Financieel

Incassokosten: wanneer moet ik betalen en hoe hoog mogen deze zijn?

Als een factuur niet wordt betaald, duurt het vaak niet lang voordat de debiteur post ontvangt van een incassobureau, bijvoorbeeld van eenincassobureau.nl. De schok is dan vaak groot, omdat in de betreffende brief naast de oorspronkelijke vordering zogenaamde incassokosten worden gevorderd, waardoor het te betalen bedrag aanzienlijk kan oplopen. Maar wanneer moet u als debiteur […]

Ontdekken wat een erfenis bevat

Wees niet overhaast met het afwijzen, maar kijk eerst wat er in de erfenis staat. Het is niet altijd gemakkelijk om erachter te komen wat er in de nalatenschap staat. Erfgenamen hebben het recht om informatie bij banken in te winnen en rekeningafschriften in te zien. Ze moeten meestal een verklaring van erfrecht overleggen, een […]

Schuiven naar boven