Wat doet een Business Intelligence Analist?

Business Intelligence consultant

Business Intelligence (BI) verwijst naar de IT-ondersteunde geautomatiseerde verzameling, verwerking en presentatie van bedrijfsrelevante informatie. Het doel is om economische kennis te genereren over de huidige status en vooruitzichten van een bedrijf en zijn respectieve zakelijke omgeving. Steeds meer bedrijven hebben een eigen BI-team in dienst waartoe de business intelligence analist behoort.

Het gebruik van business intelligence is een continue cyclus. In de eerste fase vindt de kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling plaats, de gegevens worden verwerkt ten behoeve van de evaluatie. In de volgende fase worden de gegevens geanalyseerd op patronen en hypothesen met behulp van wiskundige methoden zoals datamining. Inzichten worden afgeleid van de resultaten die beslissingen over bedrijfsprocessen ondersteunen. De laatste fase is de implementatie van de bevindingen in concrete maatregelen. Dit resulteert weer in de invoerinformatie voor de volgende BI-cyclus.

Taken van een Business Intelligence Analist

De Business Intelligence Analist ontwerpt en bewaakt deze cyclus. Zijn taak is het bedenken, (door)ontwikkelen, monitoren en besturen van business intelligence systemen in bedrijven. Hij creëert richtlijnen en concepten voor passende IT-oplossingen, die vervolgens door de applicatieontwikkelaars worden geïmplementeerd.

Hiervoor heeft hij een integrale kijk op de data van het probleem nodig om kansen en risico’s voor het bedrijf in een vroeg stadium te signaleren. Bij deze activiteit wordt evenzeer rekening gehouden met technische en economische aspecten. Dit is bedoeld om de synergie van alle betrokkenen bij de verschillende afdelingen te bevorderen. Hieronder valt ook het ondersteunen van de kwaliteitsborging aan het einde van een project.

Voor de verdere ontwikkeling van BI-oplossingen vergelijken BI-analisten bestaande rapportageoplossingen met nieuwe eisen (gap-analyses). Daarnaast fungeer je als schakel tussen de afdeling datawarehouse en externe consultants. Zij hebben zicht op de complexe processen van het bedrijf en kunnen deze overbrengen naar de buitenwereld.

Omdat BI-analisten verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de BI-oplossingen van een bedrijf, observeren ze ook proactief marktontwikkelingen en onderhouden ze contact met BI-softwarehuizen. Ze creëren ook prototypes voor rapporten en ad-hocverzoeken, zodat lopende processen op een gestandaardiseerde manier kunnen worden beheerd. Daarnaast breng je de BI-toepassingen over naar de gespecialiseerde afdelingen van het bedrijf.

Over het algemeen zijn BI-analisten ervoor verantwoordelijk dat alle bedrijfsrelevante informatie van een bedrijf op de best mogelijke manier wordt geëvalueerd en op een succesgerichte manier wordt gebruikt.

Welke vaardigheden heeft een Business Intelligence-analist nodig? Naast een diploma (zie hieronder) zijn zelfstandig werken, uitgebreide IT-basics (vooral met betrekking tot data-aggregatie, analyse en kennisverwerking) en kennis op het gebied van business intelligence-oplossingen, goede communicatieve vaardigheden en vaardigheden in vreemde talen (Engels) verplicht.

Wat doet een Business Intelligence Analist?
Schuiven naar boven