Belangrijkste redenen voor online inkopen

Online winkel

’s Avonds in joggingbroek op de bank winkelen – geen probleem dankzij internet en, volgens de resultaten van een recent onderzoek, het grootste voordeel van online winkelen. Waarom winkelen Nederlanders online? Wat waarderen kopers aan online handelen? Waarom gaan shoppers niet naar de dichtstbijzijnde fysieke winkel om te winkelen? Wat houdt haar tegen?

Een recent onderzoekonderzocht stelt deze vragen. Ongeveer 1.100 representatieve internetgebruikers werden ondervraagd, waaronder 1.050 online gebruikers en shoppers. Naast de hierboven genoemde vragen, ging het representatieve onderzoek ook in op de frequentie van online winkelen en stelden de belangrijkste voordelen van online winkelen in vraag.

Waarom winkelen Nederlanders online? Wat zijn de belangrijkste redenen voor de respondenten? De redenen om online te kopen leest u als volgt:

24/7 winkelen

De hoogste prioriteit voor kopers is onafhankelijkheid van winkelopeningstijden. Klanten willen 24 keer 7, d.w.z. winkelen op elk moment van de dag of nacht. Ruim drie op de vier respondenten (77 procent) noemt dit het belangrijkste voordeel bij online aankopen. Vooral werkenden tussen 30 en 49 jaar (78 procent) en tussen 50 en 64 jaar (83 procent) beoordelen dit voordeel als zelfs hoger dan het gemiddelde.

Thuisbezorgd en tijdbesparend

De eerste reden wordt op de voet gevolgd door het feit dat de goederen en producten rechtstreeks bij u thuis worden afgeleverd. Ongeveer driekwart van de respondenten (76 procent) stemt hiervoor. Iets verder achterop, maar ook genoemd door bijna zeventig procent, is de tijdwinst door online winkelen (67 procent).

Grotere productselectie en uitgebreider aanbod

Voor velen is het aanbod het doorslaggevende voordeel. Tweederde (66 procent) geeft aan het aanbod op internet te verkiezen boven het beperkte aanbod in de stationaire detailhandel. Nauw hiermee samenhangend is de stelling, gedeeld door bijna de helft van de ondervraagden (53%), dat ze op internet producten kunnen kopen die in de fysieke detailhandel bijna niet of zeer moeilijk te verkrijgen zijn.

Goedkopere prijzen bij online kopen

Ongeveer de helft van de kopers vindt dat de prijzen voor producten en goederen op internet goedkoper zijn dan in de stationaire detailhandel (52%). Ze vinden ook dat ze voldoende productinformatie krijgen en krijgen ook recensies en beoordelingen van klanten. 50 procent ziet dit als een voordeel. Bijna elke derde koper ziet de extra kortingen bij online handelen (31%) en het recht om binnen enkele weken van de aankoop af te zien (28%) als een voordeel.

Gebrek aan stationair winkelalternatief

Last but not least: elke vierde online koper (22%) verwijst naar het gebrek aan stationaire winkelalternatieven dicht bij huis, vooral in landelijke gebieden. 44% van de shoppers die op het platteland wonen, ziet dit als een duidelijk voordeel voor online winkelen. Last but not least speelt anonimiteit nauwelijks een rol bij online aankopen (13%).

Belangrijkste redenen voor online inkopen
Schuiven naar boven